S-OIL 7 GOLD FULLY SYNTHETIC

Dầu Động Cơ Tổng Hợp Toàn Phần S-OIL - Dầu Nhớt Dành Cho Xe Ô Tô

S-OIL SEVEN GOLD #9 0W-40

ĐẠT TIÊU CHUẨN: ACEA A3/B4; API SN; Mercedes-Benz MB 229.3; BMW Long Life-01; VW 501.01/502.00/505.00; GM-LL-B-025
S-OIL SEVEN GOLD #9 PAO A3/B4 is made by PAO (Poly Alpha Olefin) and very pure hydrotreated base oil, suitable for passenger cars, RV, light truck, SUV that run on gasoline, diesel, and LPG engines. This provides extended oil life thanks to excellent oxidation and thermal stability. This is formulated to meet the engine oil requirement of European automobiles makers such as Volkswagen, BMW and Benz.
S-OIL 7 GOLD 5W-40

S-OIL SEVEN RED #9 0W-20

ĐẠT TIÊU CHUẨN: API SN/CF; ILSAC GF-5
S-OIL 7 RED #9 SN 0W30 công thức 100% từ dầu gốc tổng hợp, phù hợp cho tất cả các dòng xe du lịch chạy xăng. Sản phẩm dành cho động cơ đời mới nhất có trang bị turbo-charger, DOHC, GDI và các loại xe cộ yêu cầu tiêu chuẩn hiệu năng API SN/CF, ILSAC GF-5. ​
S-OIL SEVEN RED #9 0W-20

S-OIL SEVEN RED #9 5W-30

ĐẠT TIÊU CHUẨN: API SN/CF; ILSAC GF-5
S-OIL 7 RED #9 SN is made by 100% synthetic base oil, suitable for all passenger cars that run on gasoline. Also suitable for latest engine fitted new technologies including turbo-charger, DOHC, GDI and vehicles requiring performance specifications API SN/CF, ILSAC GF-5.​
S-OIL 7 GOLD 5W-40

S-OIL SEVEN RED #7 5W-40

ĐẠT TIÊU CHUẨN: API SN/CF; SAE 5W-40; Synthetic Oil
S-OIL SEVEN RED #7 SN is made by synthetic base oil for all gasoline engines. It suitable for recent technology engines (multi valve, turbocharged, with/without catalytic converter) and vehicles requiring performance specification API SN.
S-OIL SEVEN RED#7 SN 5W-40

S-OIL SEVEN RED #7 10W-40

ĐẠT TIÊU CHUẨN: API SN/CF; SAE 5W-40; Synthetic Oil
S-OIL SEVEN RED #7 SN is made by synthetic base oil for all gasoline engines. It suitable for recent technology engines (multi valve, turbocharged, with/without catalytic converter) and vehicles requiring performance specification API SN.
S-OIL SEVEN RED#7 SN 10W-40

S-OIL SEVEN RED #7 20W-50

ĐẠT TIÊU CHUẨN: API SN/CF; SAE 5W-40; Synthetic Oil
S-OIL SEVEN RED #7 SN is made by synthetic base oil for all gasoline engines. It suitable for recent technology engines (multi valve, turbocharged, with/without catalytic converter) and vehicles requiring performance specification API SN.
S-OIL SEVEN RED#7 SN 10W-40

Dầu Động Cơ Diesel Tổng Hợp S-OIL - Dầu Nhớt Dành Cho Xe Tải Và Thiết Bị Cơ Giới

S-OIL SEVEN BLUE #9 CJ-4/SL 10W-40

ĐẠT TIÊU CHUẨN: ACEA E9/E7; API CJ-4/SM; MB 228.31; Renault RLD-3; MAN M3575; Cummins CES 20081; Caterpillar ECF-3; MACK EO-O PP
S-OIL SEVEN BLUE #9 CJ-4/SL is made by 100% synthetic base oil, suitable for all heavy-duty engines, non-turbocharged or turbocharged, in on/off highway service including the latest most OEM’s EURO VI and older generation engines. And recommended for vehicles fitted with after-treatment devices including DPF, FGR and SCR.
S-OIL SEVEN BLUE#7 CJ-4/SL 15W-40

S-OIL SEVEN BLUE #7 CI-4/SL 20W-50

ĐẠT TIÊU CHUẨN: API CI-4/SL, ACEA E7, MB 228.3/229.1, MAN 3275, MTU 2, Volvo VDS-3, Mack EO-M Plus, Renault RLD/RLD-2, Cummins 20076,77,78, CAT ECF-2, ECF-1-a, Deutz DQC III-10, Detroit DDC 93K215, DHD-1
S-OIL SEVEN BLUE #7 CI-4/SL is made by synthetic base oil and multi grade engine oil for diesel engine. It’s suitable for all turbocharged or normally aspirated diesel engines of civil works machines, trucks, fishing boats and locomotives. It can be used for vehicles requiring performance specification API CI-4/SL.
S-OIL SEVEN BLUE#7 CI-4/SL 20W-50

S-OIL SEVEN BLUE #7 CI-4/SL 15W-40

ĐẠT TIÊU CHUẨN: API CI-4/SL, ACEA E7, MB 228.3/229.1, MAN 3275, MTU 2, Volvo VDS-3, Mack EO-M Plus, Renault RLD/RLD-2, Cummins 20076,77,78, CAT ECF-2, ECF-1-a, Deutz DQC III-10, Detroit DDC 93K215, DHD-1
S-OIL SEVEN BLUE #7 CI-4/SL is made by synthetic base oil and multi grade engine oil for diesel engine. It’s suitable for all turbocharged or normally aspirated diesel engines of civil works machines, trucks, fishing boats and locomotives. It can be used for vehicles requiring performance specification API CI-4/SL.
S-OIL SEVEN BLUE#7 CI-4/SL 20W-50