FAQ

Công ty sản xuất và đóng gói các sản phẩm dầu mỡ nhờn S-OIL?
Thương hiệu dầu mỡ nhờn S-OIL được sản xuất và đóng gói tại nhà máy Onsan Plant do S-OIL Total Lubricants Co., Ltd sở hữu (Truy cập trang web www.s-oil-total.com để tìm hiểu thêm). Đây là công ty liên doanh giữa tập đoàn S-OIL (Hàn Quốc) và TOTAL (Pháp). Tất cả các sản phẩm mang thương hiệu S-OIL đều được sản xuất và đóng gói tại nhà máy và xuất khẩu ra thị trường toàn cầu (xem doanh sách các nhà phân phối toàn cầu tại www.s-oil7.com).