S-OIL GEAR LUBE

S-OIL GEAR LUBE là dầu bánh răng công nghiệp hiệu suất cao, được công thức từ dầu gốc cao cấp của S-OIL sản xuất và phụ gia sulfur/phorsphorus. Ứng dụng phù hợp cho tất cả các loại thiết bị công nghiệp.

  • Độ bền oxy hóa và bền nhiệt vượt trội giúp thiết bị hoạt động ổn định
  • Đặc tính chống mài mòn và cực áp (EP) xuất sắc
  • Khả năng tách nước tốt giúp bảo bệ hệ thống
  • Cải thiện tính chảy trong điều kiện lạnh giúp thiết bị hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết
Tiều chuẩn kỹ thuật:
  • U.S. Steel 224
  • AGMA 9005-E02
  • DIN 51517 PART 3
  • David Brown S1.53.101
  • Fives Cincinnati Gear Oils
  • ISO 12925-1 CKC/CKD

Cấp độ nhớt ISO VG: 100, 150, 220, 320, 460

Bao bì đóng gói: 200L, 20L